Palvelut

PALVELUT
 

PALKANLASKENTA

Palkanlaskenta suoritetaan aikataulussa, tarkasti ja sovitusti asiakkaan antamien tietojen perusteella. Teen myös palkkojen viranomaisilmoitukset verottajalla, tvr, vakuutusyhtiöihin, hakemukset kelaan. Työaikakirjanpito ja muut yrittäjän haluamat palkansaajia koskevat lomakeviidakot.

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS

Juokseva kirjanpito ja tilinpäätös. Arvolisävero ilmoitukset ja raportit. Neuvonta kirjanpidollisissa asioissa. Teen tarvittaessa kassapäiväkirja-, matkalasku- ja muut lomakepohjat kirjanpidon tueksi.

VEROILMOITUKSET

Kaikki verohallinnon vaatimat veroilmoitukset saat kauttani tarvittaessa.

HAKEMUKSET

Teen puolestasi hakemukset eri tahoille tarpeesi mukaan. Laadin liiketoimintasuunnitelmasi, yrityksen perustamisasiakirjat.

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA
OSTORESKONTRA JA MAKSATUS
YRITYKSEN SISÄISET LASKELMAT

Katetuottolaskelmat, tulosanalyysit, budjetoinnit, tulosteholaskelmat,…